Sl NoNamePhysicsChemistryMathsBiologyEconomics
1 Jahnvi 95 99 -    
2 Maanya 95 95 - 97  
3 Chetan 95 - 98    
4 Abhinav 95 95 95    
5 Pranav Tripathi 95 95 95    
6 Aviral 95 94 95    
7 Sagnik 94 95 95 95  
8 Shatakshee 92 97 91    
9 Aayush 93 95 91    
10 Shivam - - 97    
11 Kritika (Ajnara)     96   100
12 Rajmeet 95 - -    
13 Shalini 94 - -    
14 Arul 91 - 91    
15 Jai 91 - 91    
16 Palak 92 90 -    
17 Arun     95    
18 Saatvik 90 89 83    
19 Anindo -   81    
20 Yukti Pujari GH-7 78 73 69    
Satwik     | Assotech The Nest
Crossing Republik Gzb.
Maths.:98 | Phy.:98 | Chem.:95
Apeejay Noida | 96%
Akshara
Maths.:95 | Phy.:95 | Chem.:95
Somerville Noida
Shreyash
Phy.:95 | Bio.:93 | Chem.:90
DPS RK Puram
Melvin
Maths.:95 | Phy.:93 | Chem.:93
St. Thomas
Ayush
Maths.:95
Somerville Noida
Ishaan
Phy.:95
Vishwa Bharti
Rashika
Bio.:94
Cambridge
Aryan Sardana
Maths.:95
DPS Rk Puram
PragyaSomervillePhy-93
DeboleenaVishwa BhartiBio-92
Siddharth
Saviour Greenisle
Chem.:100          |           Maths.:95
Lovish
Assotech
Phy.:95          |           Maths.:95
Garvita | 94.2%
Oxford Square Supertech, Ecovillage 3
Phy.:95
Simran
Clement City
Phy.:93
Riya
GH-7
Bio.:92
1KeshaviPhy.-95, Chem.-94, Bio.-99, Maths.-94
2Muskan RanaPhy.-97, Chem.-95, Maths.-95
3VanshikaChem.-91, Maths.-96
4SohitaPhy.-95, Chem.-95,
5SuryamPhy.-95,
6ShreyaPhy.-95,
7VivekPhy.-94, Maths.-94
8Shridatta Chem.-94,
9SanskritiMaths.-93
10SahilPhy.-91, Chem.-90,